Кои сме ние?

Белдо Кънстракшънс ЕООД е създадена през 2010 година. Основната дейност на фирмата е изграждане и подръжка на хидроизолационни покрития. През изминалите години фирмата се наложили, като каччествен и коректен партньор, предлагащ професионални услуги в сферата на хидроизолациите: ( в основи, сутерени, товарни рампи, резервоари, пречиствателни станции, плоски покриви, тераси, бани и др.).

Новото, което предлагаме е проверка на плоски покриви за течове, с детектор „Dry Roof Pro”, с чиято помощ лесно могат да бъдат открити проблемните зони, при хидроизолацията на плоските покриви.

Проблеми при плоските покриви

Проблемите при плоските покриви могат да бъдат, в следствие от различни по вид причини.

  • некачествено изпълнена хидроизолация

  • използване на некачествени материали

  • неправилна експлоатация

  • външни сили

  • стареене на материалите

  • Неправилна поддръжкаКато резултатът от тези проблеми, е появата на течове, които ако не бъдат отстранени на време, могат да доведат до съществени щети, както на имуществото, на живущите, така и по конструкцията на сградата.

Откриването и отстраняването на течове при плоски покриви, по някога е не лесна задача, тъй като в някои от случайте местата от където водата преминава през хидроизолацията не могат да бъдат открити с просто око. Благодарение на детекторът "Dry Roof Pro" за откриване на течове на плоски покриви, локализирането и отстраняването им е бързо и лесно.

Конструктивно, всички плоски покриви са изградени от електропроводими материали, като: стомана, бетон или високопрофилна ламарина, като върху основата, в много от случайте са положени паро и топлоизолашионни слоеве, върху които по някога има и изравнителна замазка за наклони, непосредствено под хидроизолационната мембрана.

Детекторът "Dry Roof Pro"

Детекторът "Dry Roof Pro" използва проводимите свойства на електропроводимите материали, за да открие компрометираните места.

Как работи "Dry Roof Pro"?

Възможности на детектор "Dry Roof Pro"

Детектора за откриване на дефекти "Dry Roof Pro", за непроводими покривни мембрани, има възможност за тестване на непроводими покривни покрития с дебелина от 64 микрона до 25,6 мм. "Dry Roof Pro" осигурява ефективен, бърз и надежден метод за проверяване на широка гама покривни покрития, за течове и дефекти.

За контакти

Моля, попълнете коректно данните в долната форма, ако искате да се свържем с вас!

За връзка с нас

Beldo Construction

Адрес : град Варна,ПЗ, Западен Логистичен Парк АД (бивш Пивоварен завод)

Email : office@beldo-bg.com

Телефон : 0889 / 99 40 30